Legezko abisua

Nortzuk gara

Barakaldo Kirolak 48260 C/ Vega la Punta nº 1 – 48901 Barakaldo también en C/  Gorostitza, 1 • 48903 Barakaldo.

Informazio gehiagorako 944.789.900 . telefono zenbakiaren bitartez jar zaitezke gurekin harremanetan.

Jabetza intelektuala

Copyright c 2020, Barakaldo Kirolak . Ustiapen-eskubide guztiak erreserbatuta daude.

http://www.barakaldo.org atariko web orria, diseinu grafikoa, kodeak eta emailen bidez bidalitako informazioaren  gaineko jabetza intelektualaren titulartasun-eskubideak Barakaldoko Kirolak dira.

Edozein eratako eta, bereziki, erreprodukzio, banaketa, eraldatze eta komunikazio publikoko  ustiapen-eskubideetako erabilera esklusiboa Udalari dagokio.

Bertako edukiaren zatikako erabilera eskubidea ematen da, beti ere jarraian aipatzen diren baldintzak betetzen badira; Barakaldoko Kirolak beren berez baimenduak izan ez diren bestelako edozein ekintza galarazita daude.

Zatikako erabilerarako baldintzak
  • Barakaldo Kirolak helburuekin eta interesekin bateragarria izatea.
  • Bildutako informazioa eskuratzeko asmoz egina izatea, eta ez erabilera komertzial edota norbanakoaren erabilera edo erabilera pribatua egiteko.
  • Web honetan azaldutako edota posta elektronikoz bidalitako edukia, inola ere, aldatua ez izatea.
  • Web honetan eskuragarri dauden elementuak edota posta elektronikoz bidalitakoak, lagungarri duen testuarekin edota bestelako edukiekin banandurik edo kopiaturik ez izatea.
  • Hartutako elementuak hirugarren bati ez ematea; eta Interneten edota sare lokal batean konektaturik dagoen zerbitzariren batean ez instalatzea.
Web orria eguneratzea

Barakaldo Kirolak bere web orrian batzen den informazioa gaurkotzeko, aldatzeko edota ezabatzeko eskubidea du, informazio horretarako sarbidea ere mugatu edota itxi ahalko duelarik.

Web orri hauetan jasotako informazioa azken gaurkotze-dataren arabera indarrean dagoenari dagokio, eta erabiltzaileak orri hauetan biltzen den izapide, zerbitzu eta bestelako albisteei buruzko gutxi gorabeherako informaziotzat hartu behar du.

Web orriko edukietako erantzukizuna

Edukietako erabilera txarraren ondorioz izan daitekeen erantzukizuna Barakaldo Kirolak ez du bere gain hartzen, eta edukiok behin-betiko edota behin-behingoz gaurkotzeko, aldatzeko, mugatzeko edo sarbidea galarazteko eskubidea bere gain hartzen du.

Web orri hauetan jasota ez dagoen informazioaren gaineko erantzukizunari, hau da, Barakaldo Kirolak  egin ez duen, edota bere izenean argitaratu ez den informazioaren gaineko erantzukizunari uko egiten dio Barakaldo Kirolak .

Barakaldo Kirolak  ez du bere gain hartzen inprimatutako dokumentuen eta web orrian argitaraturiko bertsioen artean egon daitezkeen balizko desadostasunetako erantzukizunik.

Lasterbideekiko erantzukizuna

Lasterbideen bitartez lotutako hirugarrenen web orrietan jasotako, edota gure www.barakaldo.eusatariko administrariak zuzenean kudeatzen ez duen informazioaren gaineko erantzukizunari uko egiten dio Barakaldo Kirolak .

www.barakaldokirolak.eus atariko orrietan agertzen diren lasterbideek helburu informatiboa dute eta bertako edukien gainean erantzukizunik ez da hartzen.

Lasterbideekiko erantzukizuna

Gaurkoturik ez diren nabigatzaileak erabiltzegatik edota, konfigurazio ez egokiagatik, birus informatikoak egoteagatik edota Barakaldo Kirolak  gaindiko bestelako arrazoiengatik, nabigatzaileak izan dezakeen erabilera txarragatik sor daitezkeen balizko akatsen erantzunik ez du hartzen Barakaldo Kirolak .