Baldintzak, eskubideak eta betebeharrak

 • Hasiera
 • Baldintzak, eskubideak eta betebeharrak
mugiment kiroltxartela "txartel birtual" bat da, non udalerrien kirol zerbitzuetako abonatuek, programari atxikitutako beste udalerri batzuen kirol instalazioetara joan ahal diren.
Baldintza

Familia bazkide txartelaren barruan sartuko dira: titularra ezkontidea eta 21 urte baino gutxiago dauzkaten seme-alabak eta 24 urte baino gutxiagoko seme-alabak, ikasten edo langabezian daudenean eta urtero behar bezala justifikatzen badute.

 • Bazkide bajak abenduaren 15aren aurretik jakinarazi beharko dira.
 • Urtarrilaren 31tik ez da onartuko ordainagiri helbideratuen itzulketarik.
 • Instalazioan sartzeko derrigorrezkoa da bazkide edo erabiltzaile txartela aurkeztea, bestela, sarrera ordaindu beharra dago.
 • UKEk ez da erantzule izango igerilekuaren erabiltzaileek izan ditzaketen istripuez, baldin eta erabiltzaileek igerian ez dakitelako edo zuhurtziaz jokatu ez dutelako gertatzen bada.
 • Horregatik, debekatua geratzen da 12 urte baino gutxiagoko haurrak sartzea (Udal Kirol Erakundeak berak antolatutako programa edo ikastaroetako partaideak izan ezik), haiek zaintzeaz arduratzen den pertsona heldu batek lagundurik ez badoaz.
 • UKEk argi eta garbi esango du igerilekuaren kaleak nola banatzen diren horretarako behar diren seinaleak jarrita; beti ere, igerilekuan garatzen diren bestelako jarduerak errespetatuz: bainu librea, ikastaroak nahiz jarduerak eta kluben egitarauak.
 • Bazkide txartela behar ez den moduko erabilerak, gutxienez 15 egungo zigorra izango du.
 • Edozein zerbitzutako bonuen epea abenduaren 31n amaitzen da.
 • UKEk entrenamendu edota lehiaketetarako ordutegiak egokitzeko eskubidea bere esku uzten du, hala nola, gizarte kiroleko jarduerak, bere eskupean dauden instalazio guztietan, erabiltzaileei aldez aurretik ohartaraziz.
 • Ikastaroengatik, udal eskolagatik, klubengatik edota beste programaturiko jarduerengatik, erabiltzeko moduko ur-orria, batzuetan %50ean beteta egon daitekeela jakinarazten zaie erabiltzaileei.
 • Herriko eskola-taldeei prezioa berezi bat ezarriko zaie igerilekuko sarreretan (2,00 € ume bakoitzeko), horretarako aldez aurretik eskatu beharra dago, eskola-ordutegiaren barruan eta gehienez ordu bitarako izango da. Gehienezko kopurua 30 ikasle da.
 • Takila guztiak hutsik geratu behar dira eguneko jardunaren ostean, hortaz, UKEk, beharrezko diren bitartekoak erabiliz, okupaturik dauden takilak ireki eta husteko aukera uzten du bere esku instalazioak jendearentzat itxita daudenean.
 • UKEk ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileen giltzarrapoetan eragindako kalteen gainean aurreko paragrafoan aipaturiko takilen irekitzea egiterakoan.
Eskubideak
 • Erabiltzaile guztiek eskubidea izango dute Udal Erakunde honetako instalazioak erabiltzeko, ezarritako arauen arabera eta instalazioak jendearentzat irekita daudeneko orduetan.
 • Bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak edo iradokizunak egiteko xedez, edozein unetan, instalazioetako zerbitzuetako edozein enplegaturi nor den esateko eskaera egitea.
 • UKEko zerbitzuetako enplegatuek begirune osoa erakustea eta zuzentasunez eta atseginez tratatzea.
 • Instalazioei edo zerbitzuei buruzko edozein zalantza, iradokizun edo kexa aurkeztea UKEren aurrean.
Betebeharrak
 • Abonatuek eta erabiltzaileek, oro har, honako betebehar hauek dituzte:
 • Instalazioak eta zerbitzuak erabiltzea araudi honetako arauak betez eta UKEko zerbitzuetako langileek esandako moduan.
 • Instalazioak eta bertako ekipamendua behar bezala erabiltzea, eta laguntza ematea gainerako erabiltzaileek ere zuzen erabil ditzaten.
 • Beste erabiltzaileekiko begirunea izatea.
 • Zerbitzuen onura jaso aurretik, Legeak ezarritako eta indarrean dauden Tasak edo Prezio Publikoak ordaintzea.
 • UKEko zerbitzuetako enplegatuei funtzionamenduarazoak, hausturak, hutsuneak edo araudi honetan ezarritakoaren hausteak jakinaraztea.
 • Instalazioetan zuzen jokatzea eta, hala, enplegatuen lana erraztea.