Prozedura

mugiment kiroltxartela "txartel birtual" bat da, non udalerrien kirol zerbitzuetako abonatuek, programari atxikitutako beste udalerri batzuen kirol instalazioetara joan ahal diren.
Txartelaren kopiak

Lapurreta izanez gero:

 • NAN aurkeztu
 • 3,40 € ordaindu

Galduz gero:

 • NAN aurkeztu
 • Salaketa frogagiria
Abonatu berriak aurkeztu beharreko dokumentazioa
 • Argazki berria, karnet tamaina, familiako kide bakoitzeko, 4 urtetik aurrera.
 • Eskaera-inprimakia, behar bezala beteta.
 • Abonatuak, aurreko txartela.

Aurreko dokumentazioa UKEn aurkeztu ondoren, ordainagiria emango du, eta BBKren edozein bulegotan aurkeztu beharko du, Internetez, Eusko Jaurlaritzaren Nire Ordainketa pasabidean edo Barakaldoko Udalaren bulego elektronikoetan, abonatu gisa ordaintzeko.

Pentsiodunak
 • 65 urtetik gorako pentsiodunek, pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa bada,% 50eko deskontua izango dute urteko abonatu-kuotan, eta behar bezala justifikatu beharko dute. Berritzeak beti egin beharko dira UKEren bulegoetan eta kiroldegietako harreretan, eta urtero justifikatu beharko dira.
Ordaindutako kuoten hobaria, diru-sarreren arabera
 • Udal-erroldan alta emanda egotea.
 • Baremoan jasotako baliabide ekonomikoak izatea, gehienez ere, pertsona fisikoen azken errenta-aitorpenaren bidez egiaztatutakoak.
 • Udalarekin zorrik ez izatea.
 • Udalarekin zorrik ez izatea.
 • Barakaldon erroldatutako seme-alaba bakarra duten guraso bakarreko familiek 3 kide edo gehiago dituzten familia-unitateentzat ezarritako diru-sarrerengatiko onurak jaso ahal izango dituzte.
Beharrezo agiriak:
 • 1. Behar bezala betetako eskabidea.
 • 2. Bizikidetzako unitatearen errentaren azken ekitaldiko aitorpena.
 • 3. Pentsiorik jasotzen den ala ez adierazten duen ziurtagiria.
 • 4. Bizikidetzako unitatearen ondasunei buruzko ziurtagiria.
 • 5. Langabeziako ziurtagiria, eta subsidiorik balego, zenbatekoa den adierazita.
 • 6. Hala badagokio, bermatzeko errenta minimoaren ziurtagiria, kasu horretan eskabidea baino ez da bete behar.