Prozedura

mugiment kiroltxartela "txartel birtual" bat da, non udalerrien kirol zerbitzuetako abonatuek, programari atxikitutako beste udalerri batzuen kirol instalazioetara joan ahal diren.
Txartelaren kopiak

Lapurreta izanez gero:

  • NAN aurkeztu
  • 3,40 € ordaindu

Galduz gero:

  • NAN aurkeztu
  • Salaketa frogagiria
Abonatu berriak aurkeztu beharreko dokumentazioa
  • Argazki berria, karnet tamaina, familiako kide bakoitzeko, 4 urtetik aurrera.
  • Eskaera-inprimakia, behar bezala beteta.
  • - B.K-k emandako SEPA dokumentuaren sinadura, helbideratutako kuotetarako.
  • - Titularraren “hirugarrenen fi txa” eskura ordaintzeko kuotentzat
  • Abonatuak, aurreko txartela.

BK-ren aurreko agiriak aurkeztuz gero, honek emandako ordainagiria aurkeztu behar da edozein Kutxabankeko bulegotan, interneten Euskal Administrazioaren Nire ordainketa pasabidean edo Barakaldoko Udalaren bulego elektronikoetan ordainketa egiteko.

Familia bazkide txartelaren barruan sartuko dira: titularra ezkontidea eta 21
urte baino gutxiago dauzkaten seme-alabak eta 1997 eta 2000 urte bitartean biak barne, jaiotako seme-alabak langabezian daudenean eta urtero behar bezala justifi katzen badute.

Pentsiodunak
  • Pentsioa lanbide arteko gutxienezkoa baino baxuagoa daukaten 65 urte gehiagoko pentsiodunek, urteko abonamendu kuotaren erdia ordainduko dute, hura behar bezala justifi katu ondoren. Abonamenduak kiroldegiko bulegoetan berriztu beharko dira eta urtero justifi katu.
DIRU-SARREREN ARABERAKO HOBARIAK ABONAMENDU KUOTETAN

B.K.k urteko, seihileko eta hiruhileko kuotak murrizteko aukera eskaintzen die, udalerrian erroldaturik egonik, hiru kide edo gehiagoko familia abonamendua nahiz banakakoa nahiz guraso bakarrekoa dutenei, abonamendu kuoten koadroan adierazten den bezala, betiere bizikidetzako unitatearen betekizun hauek behar bezala justifi katzen badira:
1. Barakaldon erroldaturik egotea.
2. Baremoan dauden gehieneko baliabide ekonomikoak edukitzea, pertsona
fi sikoen gaineko errentaren azken aitorpenaren bitartez egiaztatuta.
3. Udalarekin zorrik ez izatea.
4. Erantsitako ereduaren araberako eskabidea betetzea, bizikidetzako unitatea, familia-unitate osoaren ondasun higigarri eta higiezinak eta jasotzen diren prestazio edo laguntzak aitortuz, bai eta, ereduaren araberakoa ere.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1. Behar bezala betetako eskabidea.
2. Bizikidetzako unitatearen errentaren azken ekitaldiko aitorpena.
3. Pentsio-jasotzaile izatearen edo ez izatearen ziurtagiria.
4. Bizikidetzako unitatearen ondasunei buruzko ziurtagiria.
5. Langabeziako ziurtagiria, eta subsidiorik balego, zenbatekoa den adierazita.